Compliance

Nasza firma

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, napisz do nas:

uczciwybiznespge@gkpge.pl.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista. Spółki z Grupy Kapitałowej PGE respektują prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości. Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższy adres e-mail pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

Nasza zasada: DBAMY O ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE

W Grupie Kapitałowej PGE prowadzimy naszą działalność tak, aby nasza firma rozwijała się sposób zrównoważony, stabilny i bezpieczny. Nasze codzienne decyzje powinny zawsze uwzględniać perspektywę długookresową. Dbamy o bezpieczne wydobycie surowców oraz niezawodne wytwarzanie i dostarczanie energii. Przyczyniamy się do rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Najlepszym wkładem, jaki możemy wnieść w rozwój ekonomiczno-społeczny, jest profesjonalne i rentowne zarządzanie naszą firmą oraz udzielanie odpowiedniego wsparcia klientom. Działamy w sposób odpowiedzialny, zapobiegając oraz – w miarę możliwości – ograniczając negatywny wpływ działalności naszego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

 • Myślimy w perspektywie długookresowej. Planujemy i prowadzimy naszą działalność w taki sposób, aby zapewnić długoterminowy zrównoważony rozwój. Nasze codzienne decyzje uwzględniają perspektywę długookresową i przewidują skutki podejmowanych przez nas działań.
 • Dbamy o bezpieczeństwo wydobycia surowców, wytwarzania i dostaw energii. Stawiamy sobie za cel zapewnienie niezawodnych dostaw energii i ciepła. Dotyczy to zarówno wykorzystania najbardziej efektywnych oraz niezawodnych technologii, jak i dywersyfikacji źródeł energii. Przywiązujemy dużą wagę do stabilności wydobycia surowców, niezawodności produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz systemów dystrybucji.
 • Dbamy o naszą infrastrukturę. Grupa PGE zabezpiecza kluczowe dla społeczeństwa elementy infrastruktury. Nasza działalność spełnia najsurowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Chronimy naszych pracowników oraz zasoby, zarówno materialne jak i intelektualne (np. informacje). Każdy Przełożony odpowiada za ciągłe doskonalenie poziomu bezpieczeństwa w nadzorowanym obszarze działania. Obowiązkiem wszystkich pracowników, wykonawców, konsultantów i innych osób pracujących dla Grupy PGE, jest zgłaszanie incydentów zagrożenia bezpieczeństwa, a także słabych ogniw systemu bezpieczeństwa

Nasza zasada: JESTEŚMY TU DLA NASZYCH KLIENTÓW 

W Grupie Kapitałowej PGE jesteśmy zorientowani na klienta. Dążymy do dostarczania produktów, usług i rozwiązań, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów w zakresie jakości, bezpieczeństwa oraz troski o środowisko naturalne. Uczciwość na rynku wymaga, aby każdy z nas traktował klientów w sposób etyczny oraz zgodny z przepisami prawa. Pozyskujemy nowych klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i obsługi oraz konkurencyjności naszych cen. Nie stosujemy nieuczciwych ani wprowadzających w błąd praktyk handlowych. Naszą ofertę przedstawiamy klientom w sposób jasny i zrozumiały. Spełniamy obietnice, które składamy naszym klientom.

 • Traktujemy naszych klientów z szacunkiem – zarówno tych indywidualnych, jak również klientów instytucjonalnych.
 • Przywiązujemy dużą wagę do budowania długofalowych, pozytywnych i opartych na zaufaniu relacji z naszymi klientami.
 • Przestrzegamy wysokich standardów etycznych we wszelkich relacjach biznesowych z naszymi klientami. Z uczciwością i rozwagą podchodzimy do przetwarzania danych i informacji, w szczególności wrażliwych, dotyczących naszych klientów, bądź też ważnych informacji, dotyczących prowadzonej przez nich działalności.
 • Bierzemy pod uwagę interesy klientów w procesie podejmowania decyzji w Grupie PGE.
 • Stosujemy uczciwe warunki kontraktowe w relacjach z naszymi klientami. 
 • Informujemy naszych klientów o cenach oraz o warunkach naszych umów w sposób dla nich zrozumiały.
 • W relacji z klientami stosujemy przejrzyste zasady, obowiązujące w biznesie i marketingu

Nasza zasada: DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE

W Grupie PGE przestrzegamy obowiązujących regulacji środowiskowych we wszystkich aspektach, m.in. norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wody oraz gleby. Działamy tak, aby minimalizować uciążliwość naszej działalności dla środowiska. Wszyscy pracownicy racjonalnie korzystają z zasobów naturalnych.

 • Regularnie monitorujemy i zmniejszamy negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Stale dążymy do zmniejszenia wpływu na środowisko zarówno w obszarze technologii stosowanych podczas wykonywania naszej działalności operacyjnej, jak i podczas codziennych obowiązków służbowych.
 • Efektywnie korzystamy z zasobów naturalnych. Zmniejszamy wpływ naszej działalności na środowisko i promujemy zrównoważone wykorzystywanie niezbędnych nam zasobów naturalnych. Wyznaczamy sobie cele w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w naszym łańcuchu dostaw. Nasze inicjatywy obejmują działania, mające na celu zrównoważony rozwój technologii wytwarzania i przesyłu energii,   zalesianie, redukcję zużycia wody i energii oraz recykling. Co roku publikujemy informacje o postępach w tej dziedzinie.
 • Stawiamy na innowacje. Wspieramy innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia uciążliwości środowiskowej naszych produktów i usług.
 • Oceniamy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Podczas podejmowania decyzji o modernizacjach i nowych inwestycjach zawsze ważnym kryterium jest dla nas efekt środowiskowy. Jesteśmy przekonani, że działając w sposób zrównoważony, przynosimy korzyść zarówno akcjonariuszom, jak i społeczeństwu.