Technologie

Oferujemy usługę niskopyłowego i niskoodpryskowego czyszczenia strumieniowego przy zastosowaniu nowoczesnej technologii Sponge-Jet
oraz świadczymy usługi w wykonywaniu izolacji cieplnych metodami natryskowymi.

W swoich zasobach posiadamy nowoczesną maszynę do czyszczenia Sponge-Jet dzięki, której ograniczenie pylenia podczas oczyszczania elementów bloków energetycznych odbywa się w harmonii ze środowiskiem. Pył towarzyszący usuwaniu zanieczyszczeń z zabrudzonych powierzchni zostaje zredukowany do minimum. Dzięki zastosowaniu technologii Sponge-Jet stajemy się pionierem w wykorzystaniu tej innowacyjnej metody w branży energetycznej.

Kluczowym elementem w metodzie Sponge-Jet jest gąbczaste ścierniwo. Dzięki jego zastosowaniu jako podstawowego materiału czyszczącego Sponge-Jet łączy w sobie miękkość i delikatność gąbki z siłą usuwania zanieczyszczeń. Stosując oczyszczarkę Sponge-Jet uzyskuje się określony profil nawierzchni (6-100 µm), co w efekcie zapewnia właściwe podłoże do dalszego wykonania zabezpieczeń chemoodpornych i antykorozyjnych, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych. Takie rozwiązanie przedłuża trwałość wykonanych prac znacznie ograniczając konieczność późniejszego serwisu i konserwacji.

Zakres powierzchni podłoży przemysłowych stosowanych w energetyce, do czyszczenia których może być wykorzystywany Sponge-Jet:

 • spoiny pachwinowe,
 • spoiny kolan rurociągów pary pierwotnej i wtórnej,
 • rurowe podgrzewacze powietrza,
 • panele i rury ekranowe pod natrysk ceramiczny,
 • przygotowanie do badań spoin rurociągów i rur ekranowych,
 • armatura turbinowa i kotłowa,
 • łopaty wirników turbin,
 • zasobniki przykotłowe,
 • komory, łopaty wentylatorów.

Wykorzystanie technologii Sponge-Jet umożliwia zastosowanie szerokiej gamy środków ściernych i zastępuje: śrutowanie, piaskowanie, korundowanie i również czyszczenie przy pomocy syntetycznych kulek szklanych.

Stosowanie Sponge-Jet poprawia warunki pracy i bezpieczeństwo ludzi, co dla ELTUR-SERWIS sp. z o.o. ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu opinii rzetelnego i godnego zaufania partnera.

Zalety stosowania Sponge-Jet przez ELTUR-SERWIS sp. z o.o.:

 • maszyna jest mobilna, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie prac czyszczących w miejscu docelowym, bez konieczności rozmontowywania i przenoszenia elementów czyszczonych,
 • czyszczenie wykonujemy samodzielnie, nie korzystamy z usług innej firmy przy przygotowywaniu elementu do wykonywania dalszych prac regeneracyjnych. Dotąd konieczne było wynajmowanie podwykonawcy. Ogranicza to koszty transportu i usługi,
 • do czyszczenia używane jest specjalistyczne ścierniwo, dostosowane do rodzaju czyszczonej powierzchni,
 • ścierniwo jest odzyskiwalne, zostaje poddane czyszczeniu i może zostać powtórnie wykorzystane,
 • dzięki stosowaniu ostrokrawędziowego ścierniwa podczas czyszczenia usuwamy zanieczyszczenia bez strat w postaci uszkodzeń i zniekształceń podłoża,
 • dzięki wykorzystaniu bezpyłowej technologii można bezkolizyjnie prowadzić różne prace na tym samym poziomie, co skraca całkowity czas wykonywania zleconego nam zadania. Jednocześnie mogą być wykonywane prace czyszczycielskie z wykorzystaniem technologii Sponge-Jet oraz np. prace spawalnicze,
 • różnorodność powierzchni, do czyszczenia których można wykorzystać urządzenie Sponge-Jet pozwala na lepszą koordynację prac wykonywanych w różnych obszarach.

Oferujemy prace remontowe i serwis urządzeń energetycznych z wykorzystaniem technologii Sponge-Jet w procesie przygotowania urządzania do regeneracji. Dzięki temu prace wykonywane przez ELTUR-SERWIS sp. z o.o. odbywają się szybciej, są mniej kosztowne, a ich efekt jest bardziej trwały.

Współcześnie termoizolacja cieplna wykonywana metoda natryskową jest najbardziej efektywnym sposobem zabezpieczenia przez nadmiernymi stratami ciepła, wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu.
Wszelkie prace izolacyjne wykonujemy zgodnie z wymaganiami polskich i międzynarodowych standardów. Oferujemy również usługi optymalizacji projektowych izolacji poprzez dobór właściwej technologii, rodzaju materiału izolacyjnego oraz jego grubości.
Spółka oferuje wykonywanie izolacji termicznej korpusów turbozespołów i komór zaworów odcinających i regulacyjnych wykorzystując suchą mieszankę włókien z wełny mineralnej, cementów specjalnych i dodatków modyfikujących firmy DOSSOLAN 4000 T jako materiał izolujący. Materiał ten aplikuje się za pomocą specjalnego urządzenia pompująco-natryskowego. Zadaniem izolacji termicznej jest zapobieżenie nadmiernym stratom energii cieplnej, przeciwdziałanie powstawaniu nadmiernych naprężeń termicznych i  deformacji oraz zmniejszenie temperatury w hali maszynowni.

Natryskowa metoda izolowania umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc oraz nałożenie powłoki wymaganej grubości za pomocą jednego natrysku.

Nakładanie izolacji polega na rozdrobnieniu włókien w urządzeniu, pneumatycznym przenoszeniu ich przez wąż do dyszy wylotowej, gdzie uzyskany materiał przedostaje się przez rozpyloną wodę, która aktywuje lepiszcze. Jest to izolacja cieplna o doskonałych właściwościach izolacyjnych z włókien wełny mineralnej, bez zawartości azbestu, niepalna. Wykonywana izolacja nie wymaga obróbki zewnętrznej jednak, aby była w pełni wodoszczelna, olejoodporna i niepodatna na uszkodzenia mechaniczne stosowany jest nakładany ręcznie płaszcz z twardego tynku a następnie nanoszona jest, jako warstwa zamykająca, farba epoksydowa.

ELTUR-SERWIS sp. z  o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu izolacji termicznej metodą natryskową podczas remontów turbozespołów w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.