Uprawnienia

 • Uprawnienia UDT do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
 • Uprawnienia UDT do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów parowych łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów żrących lub trujących oraz urządzeń dźwigowych
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów żrących lub trujących.
 • Uprawnienia UDT do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów parowych i zbiorników bezciśnieniowych na materiały żrące i trujące oraz urządzeń dźwigowych.
 • Świadectwo Kwalifikujące Spółkę do I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z normą PN-M-96009 oraz w zakresie wykonawstwa stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem normy PN-B-06200 nadane przez Instytut Spawalnictwa.
 • Świadectwo uznania II stopnia Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących dotyczące wykonywania badań w zakresie działania dozoru technicznego.
 • Uprawnienia do wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości technikami alpinistycznymi.
 • Uznane przez UDT technologie w zakresie spawania:
  – stali niestopowych i niskostopowych z grupy materiałowej 1 (typu S235JRG2, S355J2G3, St45.8, 15Mo3);
  – stali ulepszanych cieplnie z grupy materiałowej 3 (typu XAR400);
  – stali Cr-Mo z grupy materiałowej 5 (typu 13CrMo4-5, 10CrMo910);
  – stali CrMo(Ni) z grupy materiałowej 6 (typu 14MoV63, X10CrMoVNb91, X20CrMoV12-1);
  – stali ferrytyczno, martenzytycznych z grupy materiałowej 7 (typu X10CrA1Si13);
  – stali austenitycznych z grupy materiałowej 8 (typu 1H18N9T, H17N13M2T);
  – stali z grupy materiałowej 10 (typu DUPLEX);
  – aluminium z grupy materiałowej 21 (A1 99,5%).

Dodatkowo Spółka posiada:

 • Uprawnienia na montaż kompensatorów firmy FRENZELIT;
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych;
 • Uprawnienia UDT na obsługę suwnic i dźwigów;
 • Uprawnienia na zgrzewanie rur polipropylenowych o dużych średnicach i spawanie rur miedzianych;
 • Uprawnienia na wykonanie sieci w technologii ABB-ZUC;
 • Uprawnienia na wykonanie wykładzin chemoodpornych w technologii BELZONA Polymercis Ltd;
 • Uprawnienia na wykonanie posadzek przemysłowych typu ARMOREX firmy BAUTECH;
 • Uprawnienia na wykonanie obmurzy metodą natryskową na bazie materiałów niskocementowych firmy PLIBRICO oraz firmy LAFARGE;
 • Uprawnienia do budowy i eksploatacji rusztowań metalowych;
 • Uprawnienia do wykonywania powłok wodoszczelnych w technologii firmy Copernit & C;
 • Uprawnienia na wykonanie remontu elektronarzędzi BOSCH;
 • Uprawnienia na wykonanie remontu wciągników łańcuchowych (ZBUD);
 • Uprawnienia wulkanizacyjne;
 • Uprawnienia UDT na wykonanie konserwacji i serwis urządzeń dźwigowych;
 • Uprawnienia serwisowe urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych firmy Satchwell.