CSR i Sponsoring

W sprawach związanych z udzieleniem wsparcia w formie darowizn na cele społeczne i charytatywne
oraz w sprawach związanych z wspieraniem inicjatyw lokalnych poprzez sponsoring
prosimy o kontakt pod numerem telefonu 75 772 30 73
lub drogą elektroniczną na adres: eltur.serwis@elturserwis.pl