Projektowanie i logistyka

Oferujemy usługi inżynierskie w zakresie projektowania, nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego w branży mechanicznej, elektrycznej, cieplnej, sanitarnej oraz konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto, opracowujemy projekty technologiczne produkcji urządzeń i ich części oraz prowadzenia robót budowlano-montażowych. Zatrudniamy projektantów posiadających:

  • uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń,
  • uprawnienia do projektowania sieci cieplnych oraz projektowania instalacji sanitarnych budynków o kubaturze do 1000 m3,
  • uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

 

Do prac projektowych wykorzystujemy oprogramowanie wspomagające proces projektowy: AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture (projektowanie 2D i 3D), ROBOT MILENIUM (obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji, w tym kratownic przestrzennych), MATHCAD (obliczenia różne).