Compliance

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, napisz do nas:

uczciwybiznespge@gkpge.pl.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista. Spółki z Grupy Kapitałowej PGE respektują prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości. Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższy adres e-mail pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

Czym jest Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych (KPPB) i dlaczego jest dla nas ważny?

KPPB jest kierowany do Partnerów Biznesowych spółek GK PGE.  Zawiera on minimalne oczekiwania wobec Partnerów Biznesowych GK PGE i jest dla nas ważny, ponieważ wszelkie nieetyczne lub bezprawne działania tych podmiotów mogą zaszkodzić GK PGE.

KPPB można nazwać młodszym bratem Kodesu etyki. Powstał w celu wspierania praktycznej realizacji zasady „Dbamy o relacje z Partnerami Biznesowymi”, a w szczególności w zakresie wspierania wyboru do współpracy takich firm, które podzielają nasze zaangażowanie na rzecz przestrzegania prawa i uczciwości oraz stosowania zapisów umownych.

Do czego służy KPPB ?

Jeśli jesteś pracownikiem jednostek zakupowych, HR-owych, administracyjnych czy marketingowych lub po prostu Twoja praca będzie wymagała współpracy z Partnerem Biznesowym PAMIĘTAJ!  Współpracujemy jedynie z takimi dostawcami i innymi Partnerami Biznesowymi, którzy prowadzą działalność biznesową w sposób uczciwy. Relacje z naszymi podwykonawcami, Partnerami Biznesowymi oraz dostawcami oparte są na obustronnym zaufaniu, szacunku oraz profesjonalizmie. Zakupy i zamówienia są realizowane na podstawie przejrzystych i obiektywnych zasad, zgodnych z obowiązującym prawem i jasno określonych procedurami wewnętrznymi.

Jak to robimy ?

• Współpracujemy z dostawcami, podwykonawcami i Partnerami Biznesowymi, którzy podzielają nasze zaangażowanie na rzecz praworządności i uczciwości. Uważamy, że to, kogo decydujemy się włączyć do naszego łańcucha dostaw oraz jak działają nasi partnerzy i dostawcy, wpływa to na naszą reputację i działalność. Przy wyborze nowego kontrahenta lub podczas ponownej oceny dotychczasowego kontrahenta, upewniamy się, że rozumie on przestrzegane przez nas zasady. Zwracamy baczną uwagę na wszystko, co mogłoby naruszać nasze standardy.

• Pracownicy wybierający dostawców, opierają swoje decyzje o kryteria merytoryczne i reputację dostawcy. Wybierając i współpracując z dostawcami, postępujemy zgodnie z procedurą zakupową GK PGE. Dokonujemy odpowiedniej analizy, aby ocenić, czy dostawca działa zgodnie z prawem, czy posiada reputację firmy etycznej i uczciwej. Unikamy także potencjalnych bądź rzeczywistych konfliktów interesów z dostawcami.

• Posiadamy wypracowany standardowy zbiór zapisów umów z dostawcami, podwykonawcami i Partnerami Biznesowymi, dotyczących wymogów bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowych, gospodarki odpadami, ochrony mienia oraz ochrony środowiska, który włączamy do każdej umowy.

• Zwracamy baczną uwagę na problem nadużyć przy zatrudnianiu podwykonawców i dostawców oraz przy wyborze Partnerów Biznesowych.

• Nie tolerujemy nadużyć, związanych z wyborem podwykonawców i dostawców oraz innych Partnerów Biznesowych.

—————————————————————————————————————————————-