Sprzedaż zgarniacza DHS/TZ/4424/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2023r. Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie 2. Zał. 1 do Ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży 3. Zał. 2 do Ogłoszenia – Formularz oferty 4. Zał. 3 do Ogłoszenia – Projekt Umowy      

„Dostawa gazów technicznych oraz dzierżawa butli i wiązek”

Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu na złożenie oferty. Ofertę należy przesłać do dnia 17.10.2023 r. na adres e-mail przetargi@elturserwis.pl . Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.    uwaga zmiana terminu składania ofert na 17.10.2023. SIWZ uwaga zmiana terminu składania ofert na 17.10.2023. Specyfikacja Techniczna gazy 2023. formularz oferty. Wzór umowy dostawy Oświadczenie wykonawcy Zapisy dotyczące …

„Dostawa gazów technicznych oraz dzierżawa butli i wiązek” Read More »

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – silniki elektryczne

Zamawiający informuje o unieważnieniu przetargu i zaprasza do udziału w kolejnych postępowaniach. Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2023. Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. SIWZ Specyfikacja Techniczna Formularz oferty. projekt zamówienia Oświadczenie wykonawcy Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej Wykaz zrealizowanych prac

Postępowanie 19653/TE “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX’ – przenośniki TN i TS dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert do dnia: 15.07.2023 r. Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik do ST 5. 22719_A0EAE00_Z Załącznik do ST 6. 22719_A0ECA00_A Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6      

Postępowanie nr 19462/TE Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ramach zadania „Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2023r. Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM z dnia 23.06.2023.. SIWZ z dnia 23.06.2023 Specyfikacja Techniczna v. z dnia 23.06.2023. formularz oferty projekt zamówienia Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ

Postępowanie 19653/TE “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – przenośniki TN i TS dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert do dnia: 27.06.2023 r. Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik do ST 5. 22719_A0EAE00_Z Załącznik do ST 6. 22719_A0ECA00_A Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Postępowanie nr 19462/TE Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ramach zadania „Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX

 Zamawiający informuje o unieważnieniu przetargu. Dziękujemy za składanie ofert i zapraszamy do udziału w przetargu, który zostanie ogłoszony w dniu 23.06.2023. Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2023 r. Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. SIWZ Specyfikacja Techniczna formularz oferty projekt zamówienia Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ …

Postępowanie nr 19462/TE Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ramach zadania „Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX Read More »

Postępowanie zakupowe 19366/TE “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar bloku nr 5 i 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert do dnia 26.05.2023 r. Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik do ST 4. 22719_05ECH00_Z Załącznik do ST 5. 22719_06ECH00_Z Załącznik do ST 6. 22719_A0ECA00_A Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

Postępowanie 19255/TE dla zadania pn.: “Dostawa 2 sztuk wciągników elektrycznych na obiekty technologiczne” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

UWAGA !!! Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 21.04.2023 r. Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.2023 r. – uwaga nieaktualny termin ! Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik …

Postępowanie 19255/TE dla zadania pn.: “Dostawa 2 sztuk wciągników elektrycznych na obiekty technologiczne” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni. Read More »

Postępowanie zakupowe TE/19144

„Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKP i A w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar bloku nr 1 dla PGE G i EK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni. Termin składania ofert do dnia 11.04.2023r Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik 22719_01ECH00_Z do ST Załącznik 22719_A0ECA00_A do ST …

Postępowanie zakupowe TE/19144 Read More »

Postępowanie 19072/TE dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar bloku nr 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Uwaga !!! Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert Nowy termin składania ofert ofert upływa w dniu 12.04.2023 r. – Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2023 r. – uwaga nieaktualny termin ! Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr …

Postępowanie 19072/TE dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar bloku nr 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni. Read More »

Postępowanie 19074/TE dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar bloku nr 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Uwaga !!! Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert Nowy termin składania ofert ofert upływa w dniu 11.04.2023 r. Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2023 r. – uwaga nieaktualny termin! Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik …

Postępowanie 19074/TE dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar bloku nr 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni. Read More »

Postępowanie 19080/TE dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar galerii nawęglania nr 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Zamawiający informuje, że Postępowanie Zakupowe 1980/TE zostało unieważnione. Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2023 r. – Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 Załącznik 22719_A0ECA00_A do ST Załącznik 22719_A1EBA34_Z do ST  

TB/18899

“Dostawa korków betonowych do włazów“ Termin składania ofert do dnia 06.03.2023r Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl OGŁOSZENIE SIWZ Specyfikacja Techniczna nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5  

“Dostawa krańcówek 8070/2-2-DS-U60” dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Termin składania ofert upływa w dniu 08.03.2023 r. – Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5

“Dostawa skrzynek krosowych i sterowniczych” dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.03.2023 r. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5  

“Dostawa sygnalizatorów optycznych i akustycznych” dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2023 r. – Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5  

Postępowanie zakupowe TB/18899

“Dostawa korków betonowych do włazów“ Termin składania ofert do dnia 23.02.2023r Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna  Załącznik do Specyfikacji Technicznej  Załącznik nr 2  – SWRZ Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy  Załącznik nr 4 – Oświadczenie  Załącznik nr 5 – Zapisy dotyczące aukcji

“Dostawa wyłączników linkowych wraz z osprzętem” dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2023 r. – Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5

„Montaż, demontaż, najem oraz obsługa rusztowań do prac remontowych na potrzeby ELTUR-SERWIS w roku 2023, na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”

Termin składania ofert upływa  w dniu 19.01.2023 r. Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ

TB/18654/2023

“Dostawa włókna betonu gat.1.4841 “ Termin składania ofert do dnia 20.01.2023r Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ

GS/17957

Informujemy, iż Zamawiający organizuje dodatkową wizja lokalna która  odbędzie  się  w dniu 30.01.2023roku o  godzinie 11:00 Wykonawca winien przesłać do dnia 27.01.2023r do godziny 15:00 Zamawiającemu na adres: teresa.zarebska@elturserwis.pl   wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. 1. Zmianie ulega  terminu składania ofert z “23.12.2022r” na “31.01.2023r” 2. Zmianie ulega termin realizacji umowy z ” …

GS/17957 Read More »

GS/17957

Termin składania ofert do dnia 07.11.2022r. Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl   Ogłoszenie – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym  SIWZ – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym Projekt umowy – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym  PYTANIA i ODPOWIEDZI Pytania i odpowiedzi 1 Pytania i odpowiedzi 1 –  korekta daty  Pytania i odpowiedzi 2 Pytania i odpowiedzi 3 …

GS/17957 Read More »