Postępowanie 21078/TE “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar galerii nawęglania nr 2 i bloku nr 4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert do dnia: 29.01.2024 r.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik do ST 22719_04ECH00_Z

Załącznik do ST 22719_A0ECA00_A

Załącznik do ST 22719_A1EBA34_Z

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5