Postępowanie zakupowe TS/21136

 

Dodatkowa wizja lokalna w dniu  09.02.2024r. godz. 8.00

Spotkanie przy bramie głównej ELT.

 

DODATKOWA WIZJA OBIEKTU

Pytanie i Odpowiedź 1

Pytanie i odpowiedź nr 2

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Stacji Przesypowej nr 1  w ramach zadania  „Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”.

Termin składania ofert do dnia: 09.02.2024 r.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zapisy Dotyczące Aukcji