Author name: Renata Żurek

Postępowanie zakupowe TB/21161

Dostawa włókna do betonu gat.1.4841 Termin składania ofert do dnia: 05.02.2024r Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o Zamówienie Niepubliczne SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ – SWRZ Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Ofertowy Załącznik nr 4 do SIWZ […]

Postępowanie zakupowe TB/21161 Read More »

Postępowanie zakupowe TS/21136

  Dodatkowa wizja lokalna w dniu  09.02.2024r. godz. 8.00 Spotkanie przy bramie głównej ELT.   DODATKOWA WIZJA OBIEKTU Pytanie i Odpowiedź 1 Pytanie i odpowiedź nr 2 Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Stacji Przesypowej nr 1  w ramach zadania  „Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”. Termin składania ofert

Postępowanie zakupowe TS/21136 Read More »

Postępowanie zakupowe TE/19144

„Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKP i A w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar bloku nr 1 dla PGE G i EK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni. Termin składania ofert do dnia 11.04.2023r Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik 22719_01ECH00_Z do ST Załącznik 22719_A0ECA00_A do ST

Postępowanie zakupowe TE/19144 Read More »

TB/18899

“Dostawa korków betonowych do włazów“ Termin składania ofert do dnia 06.03.2023r Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl OGŁOSZENIE SIWZ Specyfikacja Techniczna nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5  

TB/18899 Read More »

Postępowanie zakupowe TB/18899

“Dostawa korków betonowych do włazów“ Termin składania ofert do dnia 23.02.2023r Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna  Załącznik do Specyfikacji Technicznej  Załącznik nr 2  – SWRZ Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy  Załącznik nr 4 – Oświadczenie  Załącznik nr 5 – Zapisy dotyczące aukcji

Postępowanie zakupowe TB/18899 Read More »

TB/18654/2023

“Dostawa włókna betonu gat.1.4841 “ Termin składania ofert do dnia 20.01.2023r Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ

TB/18654/2023 Read More »

GS/17957

Informujemy, iż Zamawiający organizuje dodatkową wizja lokalna która  odbędzie  się  w dniu 30.01.2023roku o  godzinie 11:00 Wykonawca winien przesłać do dnia 27.01.2023r do godziny 15:00 Zamawiającemu na adres: teresa.zarebska@elturserwis.pl   wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. 1. Zmianie ulega  terminu składania ofert z “23.12.2022r” na “31.01.2023r” 2. Zmianie ulega termin realizacji umowy z ”

GS/17957 Read More »