Postępowanie zakupowe TE/19144

„Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKP i A w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar bloku nr 1 dla PGE G i EK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert do dnia 11.04.2023r

Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik 22719_01ECH00_Z do ST

Załącznik 22719_A0ECA00_A do ST

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5