Ochrona Danych Osobowych

ELTUR-SERWIS sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Inspektor Ochrony Danych – Adam Kurzątkowski

Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Renata Heleniak

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz się skontaktować na adres e-mail: iod@elturserwis.pl
lub pisemnie na adres:
ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych
ul Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia