Usługi

Oferujemy usługi remontowe oraz kompleksową realizację instalacji technologicznych i przemysłowych w branży energetycznej w zakresie bieżącego utrzymania ruchu, remontów średnich i kapitalnych, modernizacji i inwestycji obejmujących:
• kotły parowe oraz związane z nimi instalacje i urządzenia pomocnicze w zakresie m.in.: kanałów spalin oraz powietrza, układów nawęglania, odpopielania oraz odpylania, rurociągów wysokoprężnych wraz z armaturą, części ciśnieniowej powierzchni ogrzewalnych, wykładzin ognioodpornych, izolacji termicznej, systemu ograniczenia emisji hałasu,
• turbiny parowe o mocy do 260MW oraz instalacje i urządzenia pomocnicze w zakresie m.in.: demontażu i montażu turbozespołów, remontów serwomotorów zaworów regulacyjnych i odcinających, czyszczenia strumieniowego metodą Sponge-Jet korpusów WP, SP i NP oraz elementów układów regulacji, rurociągów wysoko i niskoprężnych, armatury wysoko i niskoprężnej, rurociągów wody chłodzącej, izolacji termicznej turbogeneratora, systemu usuwania wodoru i oddymiania,
• silniki elektryczne do 6kV, rozdzielnie elektrycznych 0,4kV i 6kV, aparatura rozdzielcza, instalacje elektryczne i oświetleniowe, linie kablowe do 20kV, urządzenia dźwigowe,
• węzły ciepłownicze,
• urządzenia hydrotechniczne,
• montaż i demontaż oraz wynajem specjalistycznych rusztowań przemysłowych.