Polityka jakości

Gwarancją wysokiej jakości wytwarzanych produktów oraz terminowo i kompleksowo realizowanych usług przy zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi oraz dbałości o ochronę środowiska naturalnego jest Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015,
PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 3834-2:2007.
Ponadto w 2014 roku w Spółce została wdrożona Zakładowa Kontrola Produkcji zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1090.

Poświadczeniem, iż Spółka działa zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz PN-EN 1090 są następujące certyfikaty przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT z siedzibą w Warszawie:

  • Certyfikat Nr CSJ/062/2021 poświadczający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015;
  • Certyfikat Nr CSW/063/2021 poświadczający zgodność Systemu  Jakości w spawalnictwie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2:2007;
  • Certyfikat Zgodności  Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1433-CPR-0024 poświadczający zgodność z zastosowanymi wymaganiami normy PN-EN 1090.

ELTUR-SERWIS sp. z o.o. posiada również System Jakości w Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.