Władze Spółki

ZARZĄD SPÓŁKI

Mariusz Taboła
Prezes Zarządu

PROKURENT

Ryszard Kubina
Prokurent

Tomasz Broda
Prokurent

Sławomir Połaczański
Prokurent

RADA NADZORCZA

Tomasz Raszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Kajdanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Hanna Jażdżyk – Sekretarz Rady Nadzorczej