Diagnostyka i badania

Posiadamy Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących spełniające wymagania techniczne określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratorium uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych określonych w Świadectwie Podwykonawcy UDT.

W ramach diagnostyki i wyważania maszyn  oferujemy:

  • badania wibrodiagnostyczne stanu dynamicznego maszyn wirnikowych w zakresie oceny stanu technicznego napędów, identyfikacji uszkodzeń maszyn wirnikowych, oceny stanu łożysk tocznych;
  • laserowe osiowanie zespołów napędowych,
  • wyważanie wałów i wirników,
  • badanie silników elektrycznych prądu stałego 0,4kV oraz prądu zmiennego 0,4kV i 6kV.

W ramach posiadanego uznania UDT Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

  • badań nieniszczących złączy spawanych i wyrobów hutniczych obejmujące badania: radiograficzne, ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe, penetracyjne, termowizyjne i wizualne.
  • badań niszczących połączeń nierozłącznych i wyrobów hutniczych obejmujące próby: rozciągania, zginania, udarności, łamania metali oraz pomiary twardości metali metodami znormalizowanymi oraz metodą dynamiczną, a także badania makroskopowe.