TS/21493

Dodatkowa wizja lokalna w dniu 15.03.2024r. godz. 9.00

Spotkanie przy bramie głównej ELT.

 

Naprawa tynków wewnętrznych – Kruszarkownia – Obiekt nawęglania dla Nowego Bloku

Termin składania ofert do dnia: 18.03.2024r

Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

SIWZ

Specyfikacja techniczna – Kruszarkownia – Naprawa tynków

Usunięcie wady PBW_wer.6_przedmiar

Załącznik nr 2 – Zamówienie

Załącznik nr 3 –  Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 -Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Aukcja