Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów -silniki elektryczne

Zamawiający informuje o unieważnieniu przetargu. Dziękujemy za składanie ofert i zapraszamy do udziału w przetargu, który zostanie ogłoszony w dniu 18.04.2024.

 

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2024.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Formularz oferty

Wzór zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy

Zapisy dotyczące aukcji elektronicznych

Wykaz zrealizowanych zamówień