Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów -silniki elektryczne

Postępowanie zakupowe nr 21635/TE

Ofertę należy przesłać do dnia 25.04.2024 r. na adres e-mail przetargi@elturserwis.pl .

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Formularz oferty

Wzór zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy

Zapisy dotyczące aukcji elektronicznych

Wykaz zrealizowanych zamówień