Author name: Agnieszka Jankowska

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – instalacje elektryczne

Postępowanie zakupowe nr 22244/TE Ofertę należy przesłać do dnia 11.07.2024 r. na adres e-mail przetargi@elturserwis.pl . Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ. Załącznik nr 2 do SIWZ. Załącznik nr 3 do SIWZ. Załącznik nr 4 do SIWZ. Załącznik nr 5 do SIWZ. Załącznik nr 6 do SIWZ.

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – instalacje elektryczne Read More »

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów -silniki elektryczne

Postępowanie zakupowe nr 21635/TE Ofertę należy przesłać do dnia 25.04.2024 r. na adres e-mail przetargi@elturserwis.pl . Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym SIWZ Specyfikacja Techniczna Formularz oferty Wzór zamówienia Oświadczenie Wykonawcy Zapisy dotyczące aukcji elektronicznych Wykaz zrealizowanych zamówień

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów -silniki elektryczne Read More »

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów -silniki elektryczne

Zamawiający informuje o unieważnieniu przetargu. Dziękujemy za składanie ofert i zapraszamy do udziału w przetargu, który zostanie ogłoszony w dniu 18.04.2024.       Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2024. Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym SIWZ Specyfikacja Techniczna Formularz oferty Wzór zamówienia Oświadczenie Wykonawcy Zapisy dotyczące aukcji elektronicznych Wykaz zrealizowanych zamówień

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów -silniki elektryczne Read More »

„Montaż, demontaż, najem oraz obsługa rusztowań do prac remontowych na potrzeby ELTUR-SERWIS w roku 2024, na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wraz z zapleczem

Ofertę należy przesłać do dnia 19.01.2023 r. na adres e-mail przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM SIWZ Specyfikacja Techniczna Rusztowania 2024 Formularz oferty Projekt umowy Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ. Załącznik nr 6 do SIWZ  

„Montaż, demontaż, najem oraz obsługa rusztowań do prac remontowych na potrzeby ELTUR-SERWIS w roku 2024, na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wraz z zapleczem Read More »

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – instalacje elektryczne

Ofertę należy przesłać do dnia 19.01.2024 r. na adres e-mail przetargi@elturserwis.pl Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM SIWZ Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna wraz z załącznikami instalacje 2024 Formularz oferty Projekt zamówienia Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ. Załącznik nr 6 do SIWZ

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – instalacje elektryczne Read More »

„Dostawa gazów technicznych oraz dzierżawa butli i wiązek”

Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu na złożenie oferty. Ofertę należy przesłać do dnia 17.10.2023 r. na adres e-mail przetargi@elturserwis.pl . Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.    uwaga zmiana terminu składania ofert na 17.10.2023. SIWZ uwaga zmiana terminu składania ofert na 17.10.2023. Specyfikacja Techniczna gazy 2023. formularz oferty. Wzór umowy dostawy Oświadczenie wykonawcy Zapisy dotyczące

„Dostawa gazów technicznych oraz dzierżawa butli i wiązek” Read More »

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – silniki elektryczne

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2023r. Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. SIWZ Specyfikacja Techniczna Formularz oferty. projekt zamówienia Oświadczenie wykonawcy Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej Wykaz zrealizowanych prac  

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – silniki elektryczne Read More »

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – silniki elektryczne

Zamawiający informuje o unieważnieniu przetargu i zaprasza do udziału w kolejnych postępowaniach. Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2023. Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. SIWZ Specyfikacja Techniczna Formularz oferty. projekt zamówienia Oświadczenie wykonawcy Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej Wykaz zrealizowanych prac

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – silniki elektryczne Read More »

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – silniki elektryczne

  Przetarg został unieważniony Termin składania ofert upływa w dniu 5.07.2023r. Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. SIWZ Specyfikacja Techniczna Formularz oferty. projekt zamówienia Oświadczenie wykonawcy Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej Wykaz zrealizowanych prac

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – silniki elektryczne Read More »

Postępowanie nr 19462/TE Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ramach zadania „Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2023r. Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM z dnia 23.06.2023.. SIWZ z dnia 23.06.2023 Specyfikacja Techniczna v. z dnia 23.06.2023. formularz oferty projekt zamówienia Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ

Postępowanie nr 19462/TE Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ramach zadania „Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX Read More »

Postępowanie nr 19462/TE Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ramach zadania „Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX

 Zamawiający informuje o unieważnieniu przetargu. Dziękujemy za składanie ofert i zapraszamy do udziału w przetargu, który zostanie ogłoszony w dniu 23.06.2023. Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2023 r. Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. SIWZ Specyfikacja Techniczna formularz oferty projekt zamówienia Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ

Postępowanie nr 19462/TE Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ramach zadania „Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX Read More »

„Montaż, demontaż, najem oraz obsługa rusztowań do prac remontowych na potrzeby ELTUR-SERWIS w roku 2023, na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”

Termin składania ofert upływa  w dniu 19.01.2023 r. Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ

„Montaż, demontaż, najem oraz obsługa rusztowań do prac remontowych na potrzeby ELTUR-SERWIS w roku 2023, na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” Read More »