Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – instalacje elektryczne

Ofertę należy przesłać do dnia 19.01.2024 r. na adres e-mail przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna wraz z załącznikami instalacje 2024

Formularz oferty

Projekt zamówienia

Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ