„Montaż, demontaż, najem oraz obsługa rusztowań do prac remontowych na potrzeby ELTUR-SERWIS w roku 2024, na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wraz z zapleczem

Ofertę należy przesłać do dnia 19.01.2023 r. na adres e-mail przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Specyfikacja Techniczna Rusztowania 2024

Formularz oferty

Projekt umowy

Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ