Postępowanie nr 19462/TE Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ramach zadania „Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX

 Zamawiający informuje o unieważnieniu przetargu.

Dziękujemy za składanie ofert i zapraszamy do udziału w przetargu, który zostanie ogłoszony w dniu 23.06.2023.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2023 r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

formularz oferty

projekt zamówienia

Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ