Postępowanie nr 19462/TE Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ramach zadania „Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2023r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM z dnia 23.06.2023..

SIWZ z dnia 23.06.2023

Specyfikacja Techniczna v. z dnia 23.06.2023.

formularz oferty

projekt zamówienia

Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ