Usługi w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i remontów urządzeń elektrycznych w Elektrowni Turów – silniki elektryczne

Zamawiający informuje o unieważnieniu przetargu i zaprasza do udziału w kolejnych postępowaniach.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2023.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Formularz oferty.

projekt zamówienia

Oświadczenie wykonawcy

Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej

Wykaz zrealizowanych prac