Postępowanie zakupowe TS/22255

UWAGA !

Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia: 12.07.2024 r. ze względu na dokonanie Rewizji Specyfikacji Technicznej.

Oferty należy przesłać  na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Rewizja dokumentów do pobrania:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Rewizja 02

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Ofertowy nr 2

 

Dostawa urządzeń i materiałów dla wykonania zadania pn.: „Blok nr 5 – Odtworzenie przemienników częstotliwości 0,4kV w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”

Termin składania ofert do dnia: 05.07.2024 r.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ  – Specyfikacja Techniczna 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt Umowy 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie nr 1 

Załącznik nr 4 a do SIWZ – Oświadczenie nr 2 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zapisy dotyczące Aukcji