Postępowanie 22174/TE “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX – obszar galerii nawęglania nr 1 i 3” w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert do dnia 12.07.2024 r.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik do ST 22719_A1EBA12_Z

Załącznik do ST 22719_A1EBA56_Z

Załącznik do ST 22719_A0ECA00_A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5