Postępowanie zakupowe TB/21161

Dostawa włókna do betonu gat.1.4841

Termin składania ofert do dnia: 05.02.2024r

Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o Zamówienie Niepubliczne

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – SWRZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zapisy dotyczące Aukcji