GS/17957

Informujemy, iż Zamawiający organizuje dodatkową wizja lokalna która  odbędzie  się  w dniu 30.01.2023roku o  godzinie 11:00 Wykonawca winien przesłać do dnia 27.01.2023r do godziny 15:00 Zamawiającemu na adres: teresa.zarebska@elturserwis.pl   wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. 1. Zmianie ulega  terminu składania ofert z “23.12.2022r” na “31.01.2023r” 2. Zmianie ulega termin realizacji umowy z ” […]

GS/17957 Read More »

GS/17957

Termin składania ofert do dnia 07.11.2022r. Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl   Ogłoszenie – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym  SIWZ – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym Projekt umowy – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym  PYTANIA i ODPOWIEDZI Pytania i odpowiedzi 1 Pytania i odpowiedzi 1 –  korekta daty  Pytania i odpowiedzi 2 Pytania i odpowiedzi 3

GS/17957 Read More »