Postępowanie 19080/TE dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar galerii nawęglania nr 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Zamawiający informuje, że Postępowanie Zakupowe 1980/TE zostało unieważnione.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2023 r. –

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Załącznik 22719_A0ECA00_A do ST

Załącznik 22719_A1EBA34_Z do ST