Postępowanie 19074/TE dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar bloku nr 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Uwaga !!!

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert ofert upływa w dniu 11.04.2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2023 r. – uwaga nieaktualny termin!

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Załącznik 22719_A0ECA00_A do ST

Załącznik 22719_02ECH00_Z do ST