“Dostawa krańcówek 8070/2-2-DS-U60” dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Termin składania ofert upływa w dniu 08.03.2023 r. –

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5