“Dostawa wyłączników linkowych wraz z osprzętem” dla zadania pn.: “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2023 r. – Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5