GS/17957

Termin składania ofert do dnia 07.11.2022r.

Oferty należy przesłać na adres e-mail:

przetargi@elturserwis.pl

 

Ogłoszenie – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym 

SIWZ – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym

Projekt umowy – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym 

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 1 –  korekta daty 

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Pytania i odpowiedzi 4

 

UWAGA

DODATKOWA WIZJA LOKALNA W DNIU 28.10.2022 r. GODZ. 10.00. BRAMA GŁÓWNA ELEKTROWNI TURÓW.

Wykonawca winien przesłać do dnia 27.10.2022r. Zamawiającemu na adres: teresa.zarebska@elturserwis.pl wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej.

Zmiana

Wykonawca winien przesłać do dnia 17.10.2022r Zamawiającemu na adres:

teresa.zarebska@elturserwis.pl 

wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej.

Przetarg nieograniczony dotyczy:

Naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektów układu nawęglania Nowego Bloku „.

Termin składania ofert do dnia 28.10.2022r.

Oferty należy przesłać na adres e-mail:

przetargi@elturserwis.pl

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-Przedmiotu-Zamówienia

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-projekt-umowy

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Oświadczenie

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Zapisy-dotyczące-Aukcji