Postępowanie zakupowe 19366/TE “Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” – obszar bloku nr 5 i 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Termin składania ofert do dnia 26.05.2023 r.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik do ST 4. 22719_05ECH00_Z

Załącznik do ST 5. 22719_06ECH00_Z

Załącznik do ST 6. 22719_A0ECA00_A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5